خط مشی سیستم یکپارچه مدیریت

شرکت پترو سام صدرا رضایت کارفرمایان از طریق ارتقا کیفیت وبهبود مستمر اثر بخشی مدیریت کیفیت ایمنی وبهداشت کارکنان وحفظ محیط زیست و رعایت کلیه قوانین والزامات حاکم بر خدمات خود به عنوان برترین هدف برگزیده است.

دراین راستا مدیریت ارشد ، اعتقاد تعهد خود را به اجرا ، حفظ وبهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریتی ، اعلام می دارد.

رئوس کلی خط مشی کیفیت عبارتند از:

ارتقاء مستمر رضایتمندی کارفرمایان وطرفهای ذینفع.

توسعه ارتقاء کیفی منابع انسانی از طریق آموزش مستمر وفراگیر وتامین امکانات رفاهی.

تلاش در راستای ارتقاء بهره وری وکاهش ضایعات در حوزه کیفیت ، ایمنی وبهداشت و محیط زیست

تلاش در راستای استقرار وتوسعه پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی واستاندارد های جهانی کیفیت ، ایمنی وبهداشت ومحیط زیست در تمام فعالیت های سازمان.

حفظ ارتقاء مستمر سطح سلامت روانی وجسمانی کلیه کارکنان.

تلاش در راستای کاهش اثرات مخرب محیطی وکنترل بهینه وحذف آلاینده های زیست محیطی

تلاش در راستای مدیریت بهینه منابع طبیعی وانرژی با رویکرد توسعه پایدار.

تلاش در راستای انتقال تکنولوژی های نوین در صنایع نفت ، گاز وپتروشیمی در حوزه کیفیت ، ایمنی وبهداشت ومحیط زیست.

لذا کلیه کارکنان وپیمانکاران وابسته به این شرکت نسبت به اجرای کلیه الزامات استانداردهای تعریف شده وسرلوحه قراردادن این خط مشی متعهد می باشند.

در این مسیر جهت دستیابی به یک سیستم یکپارچه ، گزارش فرآیند پیشرفت سیستم بعهده نماینده مدیریت وبازنگری سیستم در جهت اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه بعهده اینجانب خواهدبود.


دفتر تهران :

دفتر خرمشهر :

دفتر عسلویه :

دفتر تهران :

کوی نصر(گیشا) - نبش خیابان 35 - پلاک 348 - طبقه اول - واحد 2
تلفن: 00982188281659

دفتر خرمشهر :

خرمشهر-کوی آریا-بلوار مهر- پلاک 767
تلفن: 00986153533769

دفتر عسلویه :

منطقه پارس جنوبی عسلویه - نخل تقی - خیابان وحدت- کوچه جاشو - جنب مسجد خالد ابن ولید
تلفن: 009877-37322396