ساخت و هوک آپ برق و ابزار دقیق عرشه فاز 13D
اجرای ساخت و هوک آپ برق و ابزار دقیق عرشه فاز 13Dدر منطقه پارس جنوبی

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client: Sadra Co.-Techno Energy Sepehr Kish- Darya Sahel Pasargad
Project Location: South Pars- Bushehr
Project Duration: 6 Month
Status : Definite handover
ساخت و هوک آپ برق و ابزار دقیق فاز 13B
اجرای ساخت و عملیات هوک آپ برق و ابزار دقیق عرشه فاز 13B  درمنطقه پارس جنوبی


ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client: Sadra Co.-Techno Energy Sepehr Kish- Azmoon Felez
Project Location: South Pars- Bushehr
Project Duration: 6 Month
Status : Definite handover
عرشه سکوی 13B پارس جنوبی

انجام کامل خدمات  ساخت ، پیش راه اندازی وراه اندازی بخش های برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل و تلکام سکوی B13 پارس جنوبی

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
CLIENT:Sadra Co.-Techno Energy Sepehr Kish
Location: South Pars-Bushehr-Sadra Island
Project Duration: 1year
Status:Definite handover
عملیات فراساحل سکوی فاز 19A

پروژه انجام باقی مانده کار ساخت و عملیات هوک آپ عرشه فاز 19A 

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client: POGC-IOEC- Nilsan Kish Co.
Project Location: South Pars- Bushehr
Project Duration: 6 Month
Status : Definite handover
پروژه معماری فاز 21- 20 پارس جنوبی

انجام عملیات معماری سکوهای فازهای 20-21 پارس جنوبی دریارد خرمشهرشرکت تاسییات دریایی ایران (IOEC)

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client: POGC-IOEC
Project Location: Khuzestan- Khorramshahr
Project Duration: 1 Year
Status : Definite handover
اجرای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوی فروزان 18

اجرای کلیه عملیات مربوط به برق و ابزار دقیق و انجام عملیات مهندسی ساخت ، تهیه رویه ها، W.Oها، مدارک مطابق ساخت ، انجام تستهای FAT وSAT ، کالیبراسیون و... مطابق مدارک شرکت های سازنده و استاندارد پروژه همچنین انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی مذکور در یارد شرکت پارس فراگام واقع در جزیره قشم.

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client: IOOC-IGC
Project Location: Gheshm Island
Project Duration: 9 Month
Status : Definite handover
عملیات فراساحل سکوی فاز 19C

پروژه انجام باقی مانده کار ساخت و عملیات هوک آپ عرشه فاز 19C شامل سازه ، پایپینگ وبرق و ابزار دقیق درمنطقه پارس جنوبی.

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
.Client: POGC-IOEC- Nilsan Kish Co
Project Location: South Pars- Bushehr
Duration: 6 Month
Status : Definite handover
پروژه سکوی فاز 12 پارس جنوبی

میدان گازی فاز 12 واقع در بلوک جنوب شرقی حوزه گازی پارس جنوبی و حاشیه خط مرزی با کشور قطر با مساحت حدود 206 کیلومتر مربع می باشد که گاز تریلیون فوت مکعب برآورد می شود. تأسیسات فراساحل در حدود 150 کیلومتری نوارساحل قرارداشته و تأسیسات خشکی این فاز در منطقه تمبک (65 کیلومتری شرق عسلویه) قرار دارد. 

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client : IOEC
Location : Khorramshahr
Status : Definite handover
Type : Construction
عملیات فراساحل سکوی 12A

اجرای ساخت و هوک آپ عرشه فاز 12A شامل سازه ، پایپینگ وبرق و ابزار دقیق درمنطقه پارس جنوبی

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client: POGC-IOEC
Project Location : South Pars
Project Duration: 18 Month
Status : Definite handover
عملیات فراساحل سکوی 12B

عملیات فراساحلی سکوی 12B با بیش از 200 هزار نفر ساعت در بخش های معماری، سازه ، پایپینگ ، برق و ابزاردقیق و رنگ ، از 4 مرداد 93 آغاز و تا 8 آبان 93 ادامه داشته است.

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client : IOEC
Location : South Pars
Status : Definite handover
Type : Construction
عملیات فراساحل پروژه سکوی 18A

فاز های 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی ، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد و تولید سالیانه یک میلیون تن اتان و 1،05 میلیون تن گاز مایع (پروپان و بوتان) “LPG” انجام می شود. تأسیسات فراساحلی این طرح در فاصله 100 کیلومتری از ساحل عسلویه احداث می گردد.

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client : IOEC
Location : South Pars
Status : Definite handover
Type : Construction
عملیات فراساحلی پروژه برق و ابزاردقیق سکوی 12C

عملیات فراساحلی سکوی 12C با بیش از 22 هزار نفر ساعت در بخش برق و ابزاردقیق ، از مرداد 93 آغاز و تا دیماه 93 ادامه داشته است.

ساخت، نصب و جوش 2800 کیلوگرم ساپورت مربوط به مسیر کابل ها ، تیوب و استند تجهیزات

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client : IOEC
Location : South Pars
Status : Definite handover
Type : Construction
پروژه افزایش ظرفیت سکوی گازی فاز یک پارس جنوبی

پروژه طرح توسعه فاز یک پارس جنوبی در ماه مارس سال 2006 به منظور انجام فعالیتهای مربوط به افزایش تولید از سکوهای فاز یک فی مابین شرکت های نفت و گاز پارس و پتروپارس محول گردید.

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client : Petro Pars
Location : South Pars
Status : Definite handover
Type : Construction
پروژه سکوی SPD10,11 پارس جنوبی

عملیات توسعه فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه به کنسرسیومی متشکل از شرکت های IOEC, OIEC , GS وتگذار گردید و در شهریور سال 87 واحدهای تصفیه گاز در سرویس قرار گرفته و در اردیبهشت سال 88 با راه اندازی واحدهای فرآیندی به طور کامل به بهره برداری رسید.

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client : IOEC
Location : Assaluyeh-South Pars
Status : Definite handover
Type : Construction
پروژه سکوی SPD4 پارس جنوبی

عملیات توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی در تاریخ 6/7/76 به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید و در تیرماه 1383 بطور کامل به بهره برداری رسید. روزانه 56.5 میلیون متر مکعب گاز از دو سکوی سرچاهی برداشت و بصورت سه فازی شامل گاز ، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی 32 اینچ به فاصله 105 کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.
عملیات ساحلی سکوی SPD4 مربوط به این مجتمع زیر نظر TOTAL و ISOICO بعنوان کارفرما بوده و در سال 83 در زمینه ابزاردقیق با حدود 100 هزار نفر ساعت انجام شد.

مشخصات پروژه
Client : ISOICO
Location : Bandar Abass
Status : Definite handover
Type : Construction
سیستم نشت یاب خط لوله رفسنجان – اصفهان

شرح عملیات : راه اندازی سیستم نرم افزاری SCADA و نشت یاب و راه اندازی و کالیبره سیستم های برق و ابزاردقیق مربوط به سیستم نشت یاب برای اولین بار در ایران سال 1391

کارفرما : مجری طرح توسعه خط لوله های انتقال فرآورده شرکت نفت ایران

مشخصات پروژه
Client : NIOC
Location : Rafsanjan-Esphahan
Status : Definite handover
Type : Commissioning
بزرگترین مجتمع انتقال گاز خاورمیانه در ساوه

شرح عملیات : کالیبره ، لوپ چک و راه اندازی - سال 1389

کارفرما : شرکت گاز ایران – IGC 

مشخصات پروژه
Client : Iran Gas Company
Location : Saveh
Status : Definite handover
Type : Calibration & Comms.
ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان آباده

شرح عملیات : کالیبره ، لوپ چک و راه اندازی - سال 1388

کارفرما : شرکت گاز ایران

مشخصات پروژه
Client : Iran Gas Company
Location : Abadeh
Status : Definite handover
Type : Calibration & Comms.
پروژه برق SUB فاز 4 و 5 پارس جنوبی

عملیات توسعه فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی در مرداد 1379 به کنسرسیومی متشکل از شرکت های انی ، پتروپارس و نیکو واگذار گردید و در بهمن ماه 1383 به طور کامل به بهره برداری رسید. در هر فاز 2 سکوی عملیاتی سرچاهی نصب شده است که هر کدام پذیرش 12 حلقه چاه دارند. روزانه 56.5 میلیون متر مکعب گاز از مخزن برداشت و به وسیله دو خط لوله به فاصله 100 کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client : Dar Riz
Location : Assaluyeh
Status : Definite handover
Type : Construction & Comms.
پروژه سکوهای جزیره سیری

جزیره سیری در حدود 72 کیلومتری خط ساحلی ایران در جنوب بندر لنگه و 40 کیلومتری غرب جزیره ابوموسی واقع شده است. با اکتشاف نفت در خلیج فارس و فعال شدن شرکت نفتی سوفیران در این جزیره، نخستین بار استخراج نفت در این منطقه نفتی در سال 1355 آغاز شد. در حال حاضر این منطقه از ظرفیت تولیدی به میزان 150 هزار بشکه در ردز برخوردار می باشد.

ادامه توضیحات
مشخصات پروژه
Client : Saff
Location : Siri Island
Status : Definite handover
Type : Construction

دفتر تهران :

دفتر عسلویه :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/content.php

Line Number: 120

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/content.php

Line Number: 120

دفتر تهران :

کارگر شمالی - بعد از گردآفرید - کوچه لاله - پلاک ۷ - طبقه سوم
۰۲۱-۸۸۲۰۰۸۸۳
۸۸۲۰۰۸۸۴
۸۸۲۰۰۸۸۵
دفتر عسلویه :

نخل تقی- کوجه جاشو - پلاک۴۹
۰۹۱۵۱۵۱۵۳۷۹

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/content.php

Line Number: 120

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/content.php

Line Number: 120

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/content.php

Line Number: 120

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/content.php

Line Number: 120