ارتباط با ما


دفتر تهران:

تهران - کوی نصر(گیشا) - نبش خیابان 35 - پلاک 348 - طبقه اول - واحد 2
کد پستی: 1447964584      تلفن: 88281659 - 00982186018389  
فکس : 00982188281659


دفتر خرمشهر:

خرمشهر - کوی آریا - بلوار مهر - پلاک 767
کد پستی : 6419913135
تلفن: 53533769 – 53533768  - 00986153533765

دفتر عسلویه:

منطقه پارس جنوبی عسلویه - نخل تقی - خیابان وحدت- کوچه جاشو - جنب مسجد خالد ابن ولید
تلفن: 009877-37322396

ایمیل:

Info@PETROSSC.com


دفتر تهران :

دفتر خرمشهر :

دفتر عسلویه :

دفتر تهران :

کوی نصر(گیشا) - نبش خیابان 35 - پلاک 348 - طبقه اول - واحد 2
تلفن: 00982188281659

دفتر خرمشهر :

خرمشهر-کوی آریا-بلوار مهر- پلاک 767
تلفن: 00986153533769

دفتر عسلویه :

منطقه پارس جنوبی عسلویه - نخل تقی - خیابان وحدت- کوچه جاشو - جنب مسجد خالد ابن ولید
تلفن: 009877-37322396